Disclaimer - Stuivenberg Glas en Kristal

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu

Disclaimer

Door de internetsite van Stuivenberg Glas & Kristal B.V. te bezoeken en/of de op deze internetsite aangereikte informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord dat deze disclaimer waar nodig van toepassing zal zijn.
Stuivenberg Glas & Kristal B.V. heeft met de grootste zorg deze site samengesteld. Onjuistheden kunnen soms echter voorkomen. Stuivenberg Glas & Kristal B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch verantwoordelijk te houden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door Stuivenberg Glas & Kristal B.V. verstrekte informatie.
Stuivenberg Glas & Kristal B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de deze web site.
Stuivenberg Glas & Kristal B.V. behoudt zich het recht voor de op deze internetsite aangeboden informatie, met in begrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.
Stuivenberg Glas & Kristal B.V. behoudt alle rechten zoals auteursrechten en domeinnamen met betrekking tot alle op internetsite aangeboden informatie. (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo's). Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever worden openbaar gemaakt of op welke manier dan ook worden verveelvoudigd.
Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stuivenberg Glas & Kristal B.V. is het niet toegestaan om links naar de site van Stuivenberg Glas & Kristal B.V. weer te geven.


 
 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu